تبلیغات
پرورش زنبور عسل - نکاتی مهم در زمستان گذرانی برای کندوهای زنبوران عسل

نکاتی مهم در زمستان گذرانی برای کندوهای زنبوران عسل

نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 12 شهریور 1391-03:16 ب.ظ

نظر به اینکه بروز بیماری ها خود به خود نبوده و برای وقوع آن بایستی شرایط لازم فراهم شود و استرسها (گرما و سرما)می تواند سرآغاز آن باشد به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بیماری ها و حفظ سرمایه و کسب درآمد نگهداری کلنی ها در شرایط مطلوب از اصول مهم بوده که نیاز به مقدمات دارد و زمستان گذرانی مهم ترین آن است .

اولین اصل:

وجود مقدار کافی و مناسب ذخیره غدا در کندو است .که باید حداقل برای هر کندو با ۵ قاب متوسط زنبور ۵کیلو عسل باشد. عسل مذکور بایستی به صورت قاب و با پولک سربسته باشد تا در زمان نیاز زنبوران نسبت به باز نمودن حجرات عسل و مصرف آن اقدام نمایند(در مناطق با طول زمستان متوسط).در صورتی که دستی در برنامه قرار داشته باشد می توان در رژیم غذایی دستی مقداری (شربت عسل)همراه نمود . (مقدار غذا با طول دوره سرما بستگی دارد )البته وجود گرده در قابها الزامی است .

دومین اصل 

ترتیب چیده شدن قابهاست یک قاب پوکه یا یک طرف خالی و طرف دیگر عسل از سمت خالی بایستی در جوار دیواره کندو قرار گیرد. قابهای مناسب تخم ریزی یا حاوی تخم ، لارو و شفیره کنار قاب مذکور قرار گرفته و سپس قاب حاوی غذا در قسمت کنار این قابها(به سمت مرکز کندو) قرار گرفته و سپس یک قاب خالی (پوکه) قرار گرفته کنار آن در هر طرف کندو یک میخ کوچک برای ثابت نمودن قابها به کندو زده و یا بقیه فضا را با قاب بدون موم به جهت ثابت نمودن قابها پر نموده و درب کندو را می بندیم (قرار دان گونی پلاستیک یا برزنت روی قابها و بستن سوراخ تهویه پشت کندو ، مغایر اصول بهداشتی است ) ولی استفاده از پوشش تخته سه لا یا فیبری دارای منفذ مناسب توصیه می شود در صورت لزوم می توان در یک جعبه کندو دو کلنی را مستقر کرد و دو سوراخ پرواز در ان تعبیع نموده و بین هر دو کندوی مستقل را به قرار دادن یک صفحه فیبری تا زیر سقف کندو به موازات قابها از کف تا زیر درب کندو آنها را از هم جدا نمود. سوراخهای تهویه درب و بدنه کندو نبایستی مسدود گردد.

سومین اصل:

ترکیب جمعیتی و میزان آن و مدیریت بیماریها می باشد.

الف) ترکیب جمعیتی: به این منظور در هر کلونی بایستی مقدار مناسبی تخم روز ، لارو و شفیره به انضمام تعداد مناسبی زنبور کارگر جوان وجود داشته باشد. و بهتر است هر ساله حدود ثلث تا نصف قابهای حجره دار نو شود.

ب) در مورد بیماریها نکات بسیاری باید قید شود. لیکن بدلیل اینکه در هر منطقه ای به علت بیماریهای خاص و شرایط ویژه نکات بهداشتی و درمانی همان منطقه باید رعایت شود و شرایط خاص را کارشناس هر منطقه بایستی بررسی و اعما نماید. لذا به ذکر نکات کلی و بطور اجماع اکنتفا می شود.

بنابراین فعلا مبارزه و کنترل آفات و انگلهای زنبور عسل (واروا ، نوزما آکارا پیس و ...) که از اهمیت بسیاری برخوردار است مختصرا بیان می شود.

در مورد واروا تا ۲% میانگین آلودگی زنبوران بدون اهمیت و میانگین تا ۵% قابل درمان و یا برنامه ریزی برای درمان در فصل بعدی می باشد. آلودگی بیش از ۵% بایست برنامه ریزی قاطع اعمال شود ( حذف کندوهای ضعیف یا ادغام آنها و مصرف دارو یا اقدامات بیولوژیک ضروری است.( میانگین آلودگی = معدل درصد آلودگی تعداد کندوهای نمونه گیری شده است ) (درصد آلودگی = تعداد کنه * ۱۰۰ تقسیم بر تعداد زنبور نمونه)

در مورد نوزما در صورت رویت علایم و شدت آلودگی باید تصمیم گیری و درمان مناسب انجام شود ابتدا اگر تعداد کندوهای آلوده کم بود (یک کندو) حذف آن و جدا سازی کندوهای مشکوک و درمان آنها و پیش گیری در بقیه کندو ها ضرورت دارد. ( ظهور علایم در بیش از یک کندو با توجه به رطوبت منطقه و یا کوچ به منطقه مرطوب درمان کلیه کندوها ضروری است) در صورت وجود سابقه قبلی بیماری مثلا در فصل بهار قبلی نیز بایستی نمونه گیری و آزمایش شود. اگر وجود بیماری به صورت مزمن یا مخفی تایید شد(بیش از ۶۰ عدد عامل بیماری در یک شان میکروسکوپی از محلول حاصل از سلایه شکم ۲۰ زنبور ) در صورت لزوم با توجه به وجود علایم و درصد آلودگی کندوها ( بیش از ۱% ) اقدام به مبارزه نمود.

در مورد آکاراپیس وودی در صورتیکه کوچ به مناطق خشک تر از محل استقرار قبلی در برنامه باشد نیاز به اقدام دارویی نمی باشد ضمنا اگر داروهای تدخینی و یا سیستمیک ضد واروا یا اسید اگزالیک و یا اسید فرمیک در مبارزه مصرف شود. از شدت وفور اکاراپیس ودی می کاهد و کنترل زنبورستان در فصل زاد و ولد بعدی ضروری است . اصولا این بیماری به رطوبت منطقه بستگی شدید دارد و در مناطق خشک دیده نمی شود.

در مورد لوک نیز بایستی با دقت و شدت عمل شود و عاری بودن کندوها از علایم بیماری قطعی گردد. و در صورت نیاز اقدام درمانی مناسب انجام شود( حذف کلیه کندوهای دارای علامت و تجویز دارو به هر کندو ۴ بار به فاصله یک هفته هر بار ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلی گرم اکسی تتراسیکلین ۲۰% ) به ویژه در مبارزه با لوک آمریکای که درمان بلند مدت و نابودی هاگها پس از تبدیل هاگ به باسیل میسر و از اهمیت زیاد برخوردار است اصوالا تا هنگامی که هاگها در کندو باشد و با نوزادان تماس یابد. هاگها به باسیل تبدیل و سپس باسیلها هر کدام هزاران هاگ ایجاد و هاگها مجددا به باسیل تبدیل و باعث بروز بیماری می شود. حذف کلیه قابهای دارای علایم بیماری و جابجایی زنبورستان سرلوحه کار است.

(ضمنا سایر بیماریها نیز مهم است و باید مد نظز باشد ولی در درجه بعدی اهمیت است و حسب مورد بایستی اقدام شود)

توضیح اینکه رابطه میزان جمعیت کندو و حجم آن با طول دوره سرما و شدت سرما بایستی رعایت گردد. یعنی اگر طول دوره سرما یا شدت آن کم باشد جمعیت کمتری نیاز است و برعکس و به همین مبنا جمعیت بیشتر غذای بیشتری نیاز دار. بنابراین صلاح در این است که همیشه مقدار غذا بیش از نیاز کندو برای زمستان گذرانی در نظر گرفته شود که اگر سرما و عدم دسترسی به گل و تامین غذا بروز نمود جمعیت کندو از بی غذایی نابود نشود و تمام زحمات و هزینه مربوطه هدر نرود. البته مکان استقرار کندوها و تاثیر سرمای محیط استقرار بر مصرف عسل تاثیر داشته و سرمای قابل تحمل در کاهش مصرف عسل موثر است که باعث کاهش تحرک و کاهش تخم ریزی و جمعیت نیز می شود که جبران جمعیت در شروع گرما بایستی در اولویت باشد و بدین منظور می توان کوچ کوتاه یا لزوما بلند و تغذیه دستی تحریکی دو ماه قبل از نیاز به جمعیت فراوان اجرا گردد. و افزایش جمعیت با شروع وفور گل در طبیعت بایستی تطابق داشته و در واقع پیشواز فصل گل رفتن و جلوتر از صحرا و طبیعت بودن بایستی هدف اصلی در کسب عسل باشد.

استراتژی درمان

نظر به اینکه مصرف سموم (دارو)از نظر هزینه اقتصادی ونیروی کارگر و تاثیر منفی آن برروی ساختار بدنی زنبور (ژنها) به وبژه ملکه و باقی مانده دارویی در عسل و سلامت مصرف کننده عسل و عواقب ناشی از اثرات سوء سموم روی نسل های بعدی زنبور واجد اهمیت است و با توجه به اینکه بیماری های انگلی پیشگیری ندارد و برای تصمیم به درمان هم بایستی آلودگی در حد منطقی باشد تا اقدام به دارو درمانی سنجیده باشد .

بنابراین در استراتزی مبارزه و درمان واروا مصلحت در آن است که :

۱) برنامه مراقبت از این بیماری به ویژه در کندوهای با آلودگی قبلی از نظر اقتصادی – سلامت عسل و کندو – و هزینه نیروی کار مهم بوده و باید مد نظر باشد و در صورتی که آلودگی ثابت مانده با توجه به شرایط و فصل اقدام شود یا اگر رو به ازدیاد است تصمیم مناسب اتخاذ (درمان شود). در صورتیکه اگر الودگی رو به تنزل است از درمان دارویی پرهیز نمود .و به اقدامات حمایمی و بیولوژیک به منظور حصول نتیجه بهتر و سریع تر روی آورد .بدین سان با اعمال ادغام کندوهای مقاوم و تغذیه دستی و دادن قاب شفیره و زنبور جوان بالغ به مقاومت بیولوژیک زنبورها رسید .

۲) با توجه به ویژگی های زنبور عسل (خسلت نظافت گری + زنهای R,U و پدیده گرومینگ و خصلت اموزش پذیری عمل گرومینگ ، زنبوران تازه متولد یا منتقل به کندوی جدید عمل گرومینگ را فرا میگیرند)ذاز همین ویژگیها در جهت حذف درمان داروی ناخواسته باید استفاده نمود.

روش برخورداری با بیماری (استراتژی مبارزه با وآروآ)

گر معدل آلودگی در حد کمتر از ۲% بود کلا نیاز به درمان نیست و برنامه مرافبت سالی یکبار دو ماه بعد از شروع اولین تخم ریزی عمده یا ابتدای هر فصل کوچ به گرمسیر، بایستی انجام شود و اگر معدل آلودگی تا ۵% بود بایستی ابتلاء مشکوک قلمداد و شرایط کوچ و فصل راهنمای مراقبت بیماری در زنبورستان باشد و بر این اساس استراتژی درمان برگزیده شود. در صورتی که معدل آلودگی بیش از ۵% بود با توجه به فصل اگر ابتدای فصل زاد و ولد بود اقدام به درمان باید صبر نمود. در غیر این صورت حسب شرایط بایستی اقدام شود.

۱) نکته مهم : در صورت عدم استفاده از سموم مجاز (مصرف سموم غیر مجار بسیار خطرناک است)با حذف کندوهای ضعیف و غیر مقاوم به واروا و برنامه حمایت غذایی جمعیت و کمک بیولوژیک (استفاده از گونه های مقاوم ) پس از چند سال کندوها به نحو محسوسی قدرت مقابله و دفاع از خود علیه واروا را کسب می کند .

۲) نکته مهم : اصولا هر دارو در صورتی که وارد سیستم بدن زنبور شود از جنبه های مختلف تاثیرات متفاوتی در زنبورها دارد که بعضی سوء بوده و بهتر از حداقل مصرف داروها و حداکثر اعمال مدیریت و اقدامات حمایتی جهت مفقیت بلند مدت انجام شود (حتی الامکان اقدام دارویی دارویی و حمایت بیولوژیک توام باشد ).

۳) سموم مجاز بایستی طبق تناوب و دقیقا طبق توصیه سازنده و دامپزشک متخصص مصرف شود تا ضمن اجتناب از ظهور نسل مقاوم کنه به سم از تجمع و اثرات سوء یک نوع سم در کندو(در موم و زنبور و عسل )پرهیز نمود .

خلاصه: داروها به ویژه سموم ضد واروا بایستی بسیار اگاهانه مصرف شود تا از بروز نسل مقاوم کنه –انباشت سم و به ویژه یک نوع سم که ممکن است به حد خطرناک در موم و بدن زنبورها به خصوص ملکه و عسل برسد پرهیز شود و از اصول بیولوژیک و اقدامات حمایتی و تغذیه ای مناسب در کندوها بهره برد و ز توان مقابله طبیعی زنبوران با واروا استفاده شود تا علاوه بر پرهیز از مشکلات عدیده (مالی , بهداشتی ,ضعف کلی زنبوران و عدم تولید عسل و غیره ) عسل سالم تر و بیشتر و کار توام با موفقیت اقتصادی که هدف هر کسی است حاصل شود . قطعا به گزینی می تواند در این مورد نقش عمده ای داشته باشد و توصیه می شود این سموم نه کمتر و نه بیشتر از دستور سازنده یا دامپزشک متخصص استفاده شود .

 

نویسنده : دکتر سیروس کوشا -کارشناس سازمان دامپزشکی کشور
 
 
 
 
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:56 ق.ظ

This is nicely said! .
try it no rx cialis cialis with 2 days delivery we like it safe cheap cialis canadian cialis buy cialis tarif cialis france canadian drugs generic cialis look here cialis order on line cialis 5 mg para diabeticos cialis en mexico precio
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:53 ب.ظ

You actually suggested it exceptionally well!
cialis 20 mg cut in half cialis for bph canadian discount cialis we recommend cialis best buy ou acheter du cialis pas cher prices for cialis 50mg costo in farmacia cialis india cialis 100mg cost cialis 20 mg best price cialis prezzo al pubblico
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:14 ب.ظ

You actually revealed that superbly!
no prescription viagra online viagra mail order buy generic viagra online uk next day delivery buy viagra online germany cheapest viagra online where to buy viagra online buy viagra ireland buy viagra online uk next day delivery generic viagra buy real viagra online without prescription
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:50 ب.ظ

Regards! Ample tips!

cialis ahumada how does cialis work precios cialis peru cialis bula buy cialis uk no prescription look here cialis order on line comprar cialis navarr cialis generika cialis diario compra cialis sans ordonnance
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

You definitely made the point.
cialis 20 mg cut in half cialis alternative cialis savings card cialis generic cialis 5mg prix cialis for sale in europa cialis preise schweiz preis cialis 20mg schweiz if a woman takes a mans cialis costo in farmacia cialis
http://viabiovit.com/was-kostet-viagra-in-deutschland.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:20 ق.ظ

You have made the point.
buy viagra south africa buy generic viagra pills buy tadalafil online viagra buy viagra pharmacy online viagra online pharmacy viagra generic how can i buy viagra without seeing a doctor buy viagra uk online buy viagra prescription online buyviagra where do i buy viagra
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:03 ب.ظ

Lovely facts. Cheers!
brand cialis generic side effects of cialis effetti del cialis cipla cialis online generic cialis review uk cialis kaufen bankberweisung chinese cialis 50 mg tadalafil generic how do cialis pills work comprar cialis 10 espa241a
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 08:35 ق.ظ
Hello, always i used to check webpage posts here early in the break of day, for the reason that i
like to learn more and more.
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:53 ب.ظ

Many thanks, An abundance of knowledge.

order viagra online usa buy real viagra online uk viagra no presc pharmacy viagra online viagra how to get a prescription cheap sildenafil uk viagra online prescription how can i buy viagra online buy viagra pills viagra online purchase
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 09:15 ب.ظ

With thanks! Numerous knowledge!

cialis for sale in europa 40 mg cialis what if i take buy cialis online tadalafil 20 mg rezeptfrei cialis apotheke callus acheter cialis kamagra enter site very cheap cialis cialis 50 mg soft tab cialis tablets
Online cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:41 ق.ظ

Good content. Appreciate it.
cialis diario compra purchasing cialis on the internet best generic drugs cialis cialis efficacit order cialis from india effetti del cialis india cialis 100mg cost we choice cialis pfizer india cialis 5mg prix we use it cialis online store
Online cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:40 ب.ظ

Seriously a good deal of excellent knowledge!
how to buy cialis online usa female cialis no prescription wow cialis 20 estudios de cialis genricos cialis for bph cialis australia org cialis generic tadalafil buy tadalafil tablets deutschland cialis online what is cialis
dungeon monsters hack
شنبه 5 اسفند 1396 01:32 ق.ظ
سلام به نظر میرسد به اشتراک گذاشتن یک پلت فرم وبلاگ
شما در حال کار با من به دنبال وبلاگ خودم در آینده نزدیک هستم، اما من زمان دشواری انتخاب بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال دارم.

من دلیلش این است که چرا طراحی و سبک شما به نظر می رسد متفاوت است و اکثر وبلاگ ها و من به دنبال چیزی منحصر به فرد هستم.
پ.ن: متاسفم برای خارج شدن از موضوع، اما مجبور شدم بپرسم
deck heroes hack
جمعه 4 اسفند 1396 07:44 ب.ظ
Hmm هر کس دیگری با مشکلات موجود در تصاویر در بارگیری این وبلاگ مواجه است؟
من سعی می کنم بفهمم آیا یک مشکل در پایان من است یا اینکه این وبلاگ است.
هر گونه بازخوردی قابل تقدیر است.
Ellie
جمعه 17 آذر 1396 02:10 ق.ظ
Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is
simply cool and i could assume you are an expert on this subject.
Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date
with forthcoming post. Thanks a million and please
continue the rewarding work.
Opal
جمعه 17 آذر 1396 01:01 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles
is really nice : D. Good job, cheers
Octavia
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:59 ب.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
imvu credits generator
دوشنبه 13 آذر 1396 07:20 ب.ظ
وبلاگ عالی اینجاست! همچنین وب سایت شما به سرعت بالا میاد! چه میزبان وب شما استفاده می کنید؟
آیا می توانم پیوند وابسته به میزبان خود را دریافت کنم؟ من آرزو می کنم که وب سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:38 ب.ظ
وب سایت عالی شما اینجا هستید اما من تعجب کردم اگر شما از هر تخته بحث می دانید که
پوشش موضوعات مشابه در این مقاله را پوشش می دهد
من واقعا دوست دارم بخشی از جامعه آنلاین باشم که در آن می توانم نظرات دیگران را بدست آورم
افراد متمول که با همان منافع مشترک هستند.
اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.
به سلامتی!
Can you get taller with yoga?
شنبه 18 شهریور 1396 05:24 ق.ظ
Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!
Can Pilates make you look taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:49 ب.ظ
I get pleasure from, lead to I discovered exactly what I
used to be looking for. You've ended my 4 day lengthy hunt!
God Bless you man. Have a nice day. Bye
How much does it cost for leg lengthening?
جمعه 13 مرداد 1396 12:25 ب.ظ
Its such as you read my mind! You appear to understand so much
approximately this, like you wrote the book in it or something.
I believe that you could do with some percent to pressure the message home a bit, but instead of that,
this is excellent blog. An excellent read. I'll certainly be back.
shizukokaufusi.weebly.com
شنبه 7 مرداد 1396 01:15 ق.ظ
This piece of writing will assist the internet users for setting up
new blog or even a blog from start to end.
std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 04:30 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین در آغاز
آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع
قادر به من مؤمن اما فقط برای
کوتاه در حالی که. من این
کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به پر کسانی که معافیت.

در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک بود
در گم.
Gia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:23 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 05:17 ق.ظ
A person essentially lend a hand to make critically articles I'd state.

That is the first time I frequented your website page and up to now?
I amazed with the analysis you made to make this particular
publish extraordinary. Excellent process!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 02:41 ب.ظ
If you would like to obtain a great deal from this article then you have
to apply such methods to your won web site.
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 02:52 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your
articles? I mean, what you say is fundamental and all. However
think of if you added some great graphics or video clips to give your
posts more, "pop"! Your content is excellent but with images
and video clips, this site could undeniably be one of the best in its field.
Fantastic blog!
آریو
دوشنبه 13 شهریور 1391 02:10 ب.ظ
بسیار متشکرم
از تمام مقالات استفاده کردم
سرزنده و شاداب باشید
و از خداوند درازی عمر مفیدتان را خواستارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo